AQUARIUMVRIENDEN TROPICANA

Aquariumvrienden Tropicana werd eind 2010 opgericht door een aantal leden van de intussen ontbonden vzw Tropicana. De vereniging organiseert om de paar weken (meestal om de twee weken) een ledenbijeenkomst waarvoor telkens een gespreksthema wordt gesuggereerd. Dat zijn geen voordrachten, maar onderwerpen waarover ideeŽn en ervaringen worden uitgewisseld. Hoe lang hierover wordt gesproken, hangt van de aanwezige leden af.

Het is de bedoeling om ook andere activiteiten, zoals uitstappen, te organiseren.

De leden worden op de hoogte gehouden door deze website en door een nieuwsbrief.

Aquariumvrienden Tropicana is lid van OVAT, de Oost-Vlaamse federatie, en BBAT, de nationale bond van aquariumverenigingen.

Het lidgeld van Tropicana bedraagt 5 euro per jaar, AV Tropicana kan ook zorgen voor de aansluiting van leden bij de BBAT (met elf nummers van Aquariumwereld per jaar - 16 euro).